Aktualności

Konkurs na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub doktorskich, poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta. Nagrody główne dla autorów prac stanowią dyplomy i nagrody pieniężne: za I miejsce - 10 tys. zł brutto; za II miejsce -5 tys. zł brutto; za lll miejsce - 3 tys. zł brutto. Termin zgłaszania prac upływa 20 stycznia 2017 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy) Pracę do konkursu zgłasza jej autor.
[załącznik]
SpeedUp Business - Fundusze Unijne dla firm
Przedsiębiorco! Studencie! Chcesz dowiedzieć się jak: skorzystać ze środków europejskich w województwie opolskim? przygotować dokumenty aplikacyjne? nawiązać cenne kontakty biznesowe? Przyjdź na SpeedUp Business – FUNDUSZE UNIJNE DLA FIRM organizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego, który odbędzie się 26 stycznia 2017 r. Udział jest bezpłatny.
[załącznik]
Ogłoszenie o konkursach
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na następujące stanowiska: profesor nadzwyczajny, Dyscyplina naukowa: nauki o bezpieczeństwie, Ilość wolnych etatów: 2
[polski] [angielski]
Akademia Młodych Prawników - druga edycja
Druga edycja będzie trwała od stycznia do czerwca 2017 roku. Składać się będzie z 6 wykładów oraz 4 warsztatów. 25 stycznia zapraszamy na wykład inauguracyjny, który przybliży temat prawa rodzinnego. W kolejnych miesiącach, do maja włącznie, przeprowadzane będą wykłady (w pierwszym tygodniu w środy) oraz warsztaty (w drugim tygodniu w czwartki ). W czerwcu, na oficjalnym zakończeniu projektu, odbędzie się ostatni wykład (przewidywana data to 7.06 )
Akademia Młodych Prawników - informacje ogólne
[załącznik]
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Przemysława PIĄTKA
Dziekan oraz Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego zawiadamiają, że 16 grudnia 2016 r. o godzinie 11.30 w sali Rady WPiA UO, przy ulicy Katowickiej 87a (Collegium Iuridicum UO, sala 2.7) odbędzie się: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Przemysława PIĄTKA Przestępcze wymuszenie zeznań w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1944-1956. Studium kryminologiczno-prawne
[załącznik]
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kingi HARLECKIEJ-FORDEY
Dziekan oraz Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego zawiadamiają, że 25 listopada 2016 r. o godzinie 11.30 w sali Rady WPiA UO, przy ulicy Katowickiej 87a (Collegium Iuridicum UO, sala 2.7) odbędzie się: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kingi HARLECKIEJ-FORDEY Pojęcie „odpowiednia suma” jako źródło arbitralności rozstrzygnięć w sprawach o zadośćuczynienie pieniężne w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
[załącznik]
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Klaudii PRZYBYŁOWICZ
Dziekan oraz Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego zawiadamiają, że 25 listopada 2016 r. o godzinie 13.30 w sali Rady WPiA UO, przy ulicy Katowickiej 87a (Collegium Iuridicum UO, sala 2.7) odbędzie się: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Klaudii PRZYBYŁOWICZ Minister Spraw Zagranicznych w systemie organów państwowych III RP
[załącznik]
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Miłosza KOŚCIELNIAKA-MARSZAŁA
Dziekan oraz Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego zawiadamiają, że 16 grudnia 2016 r. o godzinie 13.30 w sali Rady WPiA UO, przy ulicy Katowickiej 87a (Collegium Iuridicum UO, sala 2.7) odbędzie się: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Miłosza KOŚCIELNIAKA-MARSZAŁA pod tytułem „Wyrok sądu I instancji w polskim procesie karnym”
[załącznik]
Prawne aspekty niepełnosprawności
Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, że Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu organizują w dniu 24 listopada 2016 r. ogólnopolską konferencję naukową pt. „Prawne aspekty niepełnosprawności”.
[załącznik]
Spotkanie z dr Adrianą Bartnik
"Dostęp do informacji publicznej jako narzędzie pracy naukowo-badawczej prawnika. O prawie do informacji publicznej i działaniach Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska". Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich studentów naszego Wydziału. https://www.facebook.com/events/162056987591209/
<< poprzednia 2 z 53 następna >>
idź do

W roku 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności, które to wydarzenie zbiegło się z organizacją Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, w gronie których możemy wymienić Panią Premier, prof. dr hab. Hannę Suchocką, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pana prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka, dyrektora biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Kamila Bortniczuka, jak również Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, reprezentantów administracji publicznej Województwa Opolskiego, na czele z Wojewodą, przedstawicieli zawodowych samorządów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości.
Więcej

Zapraszamy do galerii

Inauguracja Akademii Młodych Prawników już za nami. Druga edycja rozpoczęła się 6 lutego. b.r.
Więcej


Ruszyły zapisy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego” w ramach IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych. Tym samym ogłaszamy nabór abstraktów. Harmonogram projektu został przedstawiony na zdjęciu poniżej.
Zapisy i nabór abstraktów potrwają do 14 kwietnia. Rejestracja na konferencję dostępna jest pod adresem: www.odns.evenea.pl Szczegółowe wymogi edytorskie dla autorów można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.opole.pl/podania/Informacje_dla_AutorowND.pdf Więcej informacji o konferencji dostępnych pod adresami: www.facebook.com/odnsuo oraz www.opole.elsa.org.pl/odns Zapraszamy!
Więcej

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO