Aktualności

Kondolencje
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 22.04.2017r. Pani dr hab. Lidii Klat-Werteleckiej, prof. UO Kierownika Zakładu Postępowania Administracyjnego i Procedur Środowiskowych Wydziału Prawa i Administracji UO, Człowieka o wielkim sercu, życzliwej i wspaniałej Koleżanki, cenionej Specjalistki z zakresu postępowania egzekucyjnego i administracyjnego. Rodzinie, najbliższym i pracownikom przekazujemy wyrazy szczerego współczucia. Dziekan i prodziekani WPiA UO
[załącznik]
Wielkie grilowanie
Informujemy, iż wielkie grilowanie odbywa się w dniu 26 kwietnia, a godz. rektorskie są w dniu 27 kwietnia do godziny 10.00.
Rekrutacja Programu Erasmsus+/PO WER
Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu rekrutacji studentów na studia oraz na praktyki w roku akademickim 2017/2018. Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+ jak i Programu PO WER (stypendyści z dodatkiem socjalnym oraz specjalnym).
[załącznik]
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka”
Szanowni Państwo, z przyjemnością przekazujemy zaproszenie na Ogólnopolską konferencję naukową pt. „Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka”. Konferencja odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. w Opolu w Studenckim Centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95. Organizatorami konferencji są: Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Klinika Prawa oraz Studencka Poradnia Prawna "Bona fides". Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2017 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym osobom.
[Zaproszenie] [Formularz zgłoszeniowy] [Komitet Naukowy] [Program]
Zajęcia z amerykańskimi adwokatami na WPiA 8-12 maja 2017
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniach 8-12 maja 2017 na WPiA gościć będą dwie amerykańskie prawniczki: Noël Margaret Lawrence oraz Elisabeth Ann Bird, które przeprowadzą zajęcia dla studentów naszego Wydziału.
[załącznik]
Ogłoszenie o konkursach
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na następujące stanowiska: profesor nadzwyczajny. Dyscyplina naukowa: nauki o bezpieczeństwie. Ilość wolnych etatów: 2
[polski] [angielski]
Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zamierza podjąć się zorganizowania cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych problematyce postępowania egzekucyjnego w administracji. Pierwsza konferencja z tego cyklu, przypadająca w pięćdziesiątą rocznicę wejścia w życie obowiązującej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. w Toruniu, a jej tematem będzie „Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.
[załącznik]
Kondolencje
Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu niepowetowanej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP prof. zw. dr hab. Jana Bocia, wybitnego znawcy prawa administracyjnego, Uczonego i Pedagoga Wychowawcy wielu pokoleń naukowców, z którego wsparcia i życzliwych rad Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego wielokrotnie korzystał. Władze Wydziału wraz z pracownikami oraz społecznością akademicką składają wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Współpracownikom Profesora. Dziekan, Prodziekani i pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Dofinansowanie projektu dla doktorantów WPiA
Miło jest nam poinformować, że zespół doktorantów w składzie: mgr Rafał Wielki (koordynator), mgr inż. Rafał Prabucki, mgr Mateusz Tusiński oraz absolwent i aplikant radcowski: mgr Oskar Woźniak został zakwalifikowany do otrzymania grantu na badania "Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo rynku finansowego" w ramach Stypendium im. Lesława A. Pagi. Więcej informacji o programie grantowym na: http://paga.org.pl/projekty/stypendium-im-leslawa-a-pagi/stypendium-im-leslawa-a-pagi/laureaci?lang=pl
Człowiek może mieć 100 twarzy. Wykład poświęcony charakteryzacji w bezpieczeństwie.
W dniu 24 lutego 2017 odbyl sie kolejny wyklad otwarty pt Człowiek.może mieć 100 twarzy. Poświęcony charakteryzacji w bezpieczeństwie. Naszym gościem byl Pan Przemyslaw Kumalski- charakteryzator i wizażysta. Po głównej cześci spotkania Nasz Gość odpowiadal na pytania z sali. Najwięcej pytań dotyczylo makijażu i porad kosmetycznych od Pań, ktøre licznie przybyly na wykład. Dziekujemy wszystkim za tak liczne przybycie. Serdecznie zapraszamy na kolejne wyklady otwarte.
1 z 54 następna >>
idź do

W roku 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności, które to wydarzenie zbiegło się z organizacją Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, w gronie których możemy wymienić Panią Premier, prof. dr hab. Hannę Suchocką, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pana prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka, dyrektora biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Kamila Bortniczuka, jak również Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, reprezentantów administracji publicznej Województwa Opolskiego, na czele z Wojewodą, przedstawicieli zawodowych samorządów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości.
Więcej

Zapraszamy do galerii

Inauguracja Akademii Młodych Prawników już za nami. Druga edycja rozpoczęła się 6 lutego. b.r.
Więcej


Ruszyły zapisy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego” w ramach IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych. Tym samym ogłaszamy nabór abstraktów. Harmonogram projektu został przedstawiony na zdjęciu poniżej.
Zapisy i nabór abstraktów potrwają do 14 kwietnia. Rejestracja na konferencję dostępna jest pod adresem: www.odns.evenea.pl Szczegółowe wymogi edytorskie dla autorów można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.opole.pl/podania/Informacje_dla_AutorowND.pdf Więcej informacji o konferencji dostępnych pod adresami: www.facebook.com/odnsuo oraz www.opole.elsa.org.pl/odns Zapraszamy!
Więcej

Szkolenie certyfikowane według kryterium przyznawania stypendium rektora UO dla najlepszych studentów

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO